Sadzenie nowych drzew

Siedziba PIO Drewsmol znajduje się w Osuchowie pod Warszawą przy ul. Piekarskiej 12, natomiast grunty Szkółki Dużych Drzew. W sąsiedztwie najbliższych wiosek na sporym ( ponad 60 ha ) i stale powiększanym areale produkujemy dobrej jakości materiał do sadzenia szczególnie w postaci dużych dorosłych drzew.

Produkowane są drzewa iglaste, liściaste w tym solitery oraz egzotyczne i formowane.

Drzewa z szkółki są sprzedawane według norm wielkościowych używanych w całej Europie. Drzewa liściaste są sprzedawane według obwodów pnia mierzonego na wysokości 1 m ( tabela wielkościowa zał. przy gatunku ). Pomiar ten różni się od stosowanego powszechnie w inwentaryzacji, mierzonego na wysokości pierśnicy tj. 1,3 cm nad ziemią.  Podawana przy charakterystyce szczegółowej wysokość i ewentualnie szerokość korony są stosowane przede wszystkim przy soliterach. Według wysokości z drzew liściastych sprzedawane są tylko drzewa wielopienne tzw. multistam.

Siedziba PIO Drewsmol znajduje się w Osuchowie pod Warszawą przy ul. Piekarskiej 12, natomiast grunty Szkółki Dużych Drzew w sąsiedztwie najbliższych wiosek na sporym ( ponad 60 ha ) i stale powiększanym areale produkujemy dobrej jakości  materiał do sadzenia szczególnie w postaci dużych dorosłych drzew.

Produkowane są drzewa iglaste, liściaste w tym solitery oraz egzotyczne i formowane.

Drzewa z szkółki są sprzedawane według norm wielkościowych używanych w całej Europie. Drzewa liściaste są sprzedawane według obwodów pnia mierzonego na wysokości 1 m ( tabela wielkościowa zał. przy gatunku ). Pomiar ten różni się od stosowanego powszechnie w inwentaryzacji, mierzonego na wysokości pierśnicy tj. 1,3 cm nad ziemią.  Podawana przy charakterystyce szczegółowej wysokość i ewentualnie szerokość korony są stosowane przede wszystkim przy soliterach. Według wysokości z drzew liściastych sprzedawane są tylko drzewa wielopienne tzw. multistam.

W naszej szkółce oferowane są drzewa liściaste o obwodzie pnia w cm w przedziałach podanych przy każdym gatunku: 10-12, 12-14, 14-16,16-18,18-20, 20-25, 25-30,30-35,35-40, 40-45, 45-50, 50-60, 60-70, 70-80.

Dużą część szkółki zajmuje produkcja materiału iglastego. Oprócz gatunków i odmian pospolitych, produkowane są mniej znane drzewa, mniej spotykane w ofertach szkółkarskich.

Drzewa iglaste są sprzedawane według wysokości w przedziałach podanych przy każdym gatunku. Szkółka oferuje drzewa od wysokości w cm: 150-175, 175-200, 200-225, 225-250, 250-275, 275-300, 300-350, 350-400, 400-450, 450-500, 500-600, 600-700, 700-800, 800-900, 900-1 000.

Usługi sadzenia drzew wykonujemy najczęściej z własnego materiału produkowanego w naszej szkółce. Wówczas cena sadzenia oprócz materiału obejmuje transport i sadzenie.

Sprzedawane z szkółki drzewa sadzimy na dwa sposoby:

Drzewa balotowane

Wykopane w szkółce drzewo jest zabalotowane (rozdział Szkółka Dużych Drzew w gruncie). Następnie przy pomocy (najczęściej) dźwigu drzewa ładowane na środki transportu. Sadzenie na miejsce stałe odbywa się również przy pomocy dźwigu. Innym rozwiązaniem do załadunku i przewozie drzew zabalotowanych jest wykorzystanie sprzętu wyposażonego w widły.

Drzewa sadzone przesadzarkami

Część drzew w tym trudniej przyjmujące się z szkółki są wykopane przy użyciu specjalistycznej maszyny – przesadzarki zamontowanej na samochodzie ciężarowym. Po wykopaniu drzewo jest nadal w przesadzarce zabezpieczone przed wypadnięciem, ponieważ jest przewożone w pozycji poziomej. Na miejscu drzewo jest włożone do otworu (najlepiej wykopanego wcześniej przy użyciu tego samego urządzenia). Wówczas otwór do którego sadzone jest drzewo ma identyczną  wielkość co przywieziona z drzewem bryła korzeniowa. Należy zwrócić ponadto uwagę na kształt tego otworu i bryły, który przypomina kształtem dzwon. W ten sposób można przewieźć duże drzewo na znaczne odległości.

Największe atrybuty sadzenia dużych drzew:

  • najszybsza możliwość uzyskania efektu zadrzewienia terenu
  • natychmiastowy efekt zasłonięcia się lub wykonanie zasłaniającego szpaleru
  • wbrew opiniom, przy prawidłowo prowadzonych dużych drzewach w szkółce, sadzenie dużych drzew jest pewniejsze od sadzenia małych i bez porównania lepszy od sadzenia drzew z gołym systemem korzeniowym
  • sadzenie drzew dużych w większych ilościach w sposób znaczny obniża cenę ryczałtową za jedno drzewo
  • w przypadku sadzenia drzew owocowych możemy już w następnym roku uzyskać plony

Szkółka drzew

Podstawowe informacje

Do szkółki kupowane są gatunki i odmiany drzew z renomowanych polskich szkółek oraz w znacznych ilościach z szkółek holenderskich, belgijskich, niemieckich i włoskich. W ten sposób w szkółce produkcja materiału rozpoczyna się już od większych egzemplarzy. Częstym efektem pojawienia się w szkółce dużych, drzew są hurtowe zakupy dokonywane za granicą. W ten sposób szkółka wzbogaca się o duży materiał w dobrych cenach, który jednocześnie jest ciekawy i dobry gatunkowo. W ten sposób szkółka unika prowadzenia drzew u siebie i czekania 20 – 40 lat na duży materiał.

Szkółkowanie

Do najważniejszych prac wykonywanych w szkółce należy szkółkowanie drzew. W trakcie tego zabiegu system korzeniowy drzewa ulega każdorazowo nieznacznemu przycięciu, stając się podstawą do jego rozrostu w bryle z którą drzewo zostanie posadzone na miejsce stałe.

Szkółkowanie w przypadku znacznego zagęszczenia roślin na kwaterze,  powiązane jest z rozrzedzeniem – przesadzeniem roślin na inne miejsce przy użyciu maszyn łopatowych ( foto nr 1,2 ). Można także zastosować podcinacze nożowe ( foto nr 3 ), jednak wówczas zachodzi potrzeba  zabalotowania drzewa.  Ta sama maszyna może tylko dokonać podcięcia drzewa na miejscu bez jego rozsadzania.

Cennik drzew

Cena drzew w szkółce zależy od wielu czynników, ale priorytetowe znaczenie ma  szkółkowanie, a zwłaszcza odpowiednia ilość w stosunku do wieku. W związku z powyższym coraz częściej klient oczekuje podania  ilość przeprowadzonych zabiegów szkółkowania drzewa.

Szkółka produkuje głównie duży materiał do sadzenia, który jest sprzedawany tylko z zakrytym systemem korzeniowym. Drzewa mniejsze oraz lepiej znoszące przesadzanie są sprzedawane jako balotowane. Drzewo w szkółce jest wykopane z ziemi przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Utworzona „kula ” zawierająca system korzeniowy drzewa jest zapakowana w naturalną jutę oraz siatkę drucianą. Elementy opakowania balotu pozostają na bryle w chwili sadzenia drzewa do ziemi i powinny w przeciągu dwóch sezonów ulec rozkładowi.

Wielkość brył różni się pomiędzy sobą w zależności od wielkości drzewa. Rodzaje stosowanych siatek oraz ilości chust jutowych do poszczególnych drzew zawiera tabela ( punkt siatki i juta – ew. przejście).

Chcąc pokazać wielkość oferowanych z szkółki drzew, należy przytoczyć przykład załadowania na  naczepę samochodu ciężarowego tylko jednej sztuki. Gabaryty drzewa, jego bryły korzeniowej, a zwłaszcza  korony – ( powiązanej ) – zajmowały całą przestrzeń samochodu.

Największe drzewa oraz źle znoszące przesadzenie są wykopywane, transportowane i sadzone specjalnymi przesadzarkami zamontowanymi na samochodach ciężarowych. Wówczas sadzone są okazy przekraczające 10 metrów wysokości, a nie rzadko zdarzają się  taksony przekraczające 15 metrów.  Obwody takich drzew wynoszą ponad 50 cm obwodu, a sięgają często 80 cm mierzonych na wysokości 1 metra ( foto 4,5 ).

Ceny drzew do sadzenia

Szkółka oferuje do sprzedaży ponad 100 000 sztuk drzew. Generalnie sprzedajemy drzewa duże, powyżej 25 cm obwodu. Z praktyki wynika , iż  najczęściej sprzedawanymi wielkościowo drzewami z szkółki są o wysokości od 3,5 metra do 6,0 metrów. Wówczas obwody sprzedawanych drzew oscylują w granicach od 30 cm do 50 cm i są sprzedawane w granicach od 2 000 PLN netto do 5 000 PLN netto.

Wyższe ceny drzew dotyczą   drzewa wolnorosnących oraz cenionych gatunków, natomiast niższe ceny dotyczą drzew szybkorosnących np. topola.

Drzewa do sprzedaży są mierzone na wysokości 1 metra i są podawane w cm.

Wprawdzie mało, ale posiadamy do sprzedaży drzewa mniejsze, zwłaszcza wolno rosnące. Natomiast w ofercie szkółki są drzewa powyżej 50 cm obwodu. Przedsiębiorstwo Drewsmol oferuje z swojej szkółki największe drzewa w Polsce i osiągają one 80 – 90 cm obwodu i są to sosny pospolite, platany.

Jesteś zainteresowany?
Masz pytania?

Napisz do nas wiadomość albo zadzwoń!

Telefon

+ 48 601 533 347

Przewiń do góry