Przesadzanie drzew

PIO drewsmol specjalizuje się w przesadzaniu drzew przewidzianych do wycinki. Usługi te nazywamy ratowaniem drzew i stały się podstawą nazwania nas przez media  tytułem „Ratownik Drzew ”. Działalność ta stała się naszą sztandarową profesją, pozwalając z jednej strony realizować swoje komercyjne cele, a z drugiej uczestniczyć czynnie w nurcie ekologicznych przedsięwzięć. 

Przesadzanie drzew należy do trudniejszych przedsięwzięć, ale stosowanym powszechnie na całym świecie, różniąc się najczęściej przyjętymi sposobami oraz gabarytami ratowanych drzew.

W naszym przedsiębiorstwie istotnym jest realizacja hasła: „Drzewo pozostaje drzewem tylko w innym miejscu”

Dla prawidłowego wykonywania  usługi niezbędny jest specjalistyczny sprzęt oraz doświadczeni ludzie. Sprzęt nawet najwyższej klasy nie wykona zadania bez odpowiednich specjalistów z branży. Tutaj potrzebne są wyjątkowe umiejętności na stanowiskach: kierownika robót, operatora urządzenia przesadzającego, kierowcy, osoby kierującej ruchem drogowym oraz wszystkich pracowników uczestniczących w procesie przenoszenia drzewa. Przy zakładanie kotwic mocujących, zasypywaniu bryły korzeniowej czy nawet pracownika wiążącego koronę  wymaga się wyjątkowej staranności wobec żywej istoty jakim jest drzewo.

Nasze przedsiębiorstwo cechuje: 

Sprzęt

Jedna z największych baz specjalistycznego sprzętu do
przesadzania drzew w Europie

Doświadczenie

Specjalizacja w przesadzaniu drzew na przestrzeni ponad 30 lat, pozwoliła  dobrze opanować zagadnienie

Przedsiębiorstwo PIO drewsmol dysponuje całą gamą specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew. Pozwala to na zastosowanie odpowiedniej wielkości maszyny w zależności od wielkości drzewa i jednocześnie obniżyć koszty wykonania usługi.

Kalkulacja przesadzania drzew i  krzewów

Wytyczne:

 • 95 % naszych usług w postaci przesadzania drzew kalkulowana jednostkowo.
 • kalkulacja sporządzona przez PIO Drewsmol jest oparta na przekazanych przez Zamawiającego parametrach – druk w zał.
 • wycena jednostkowa przesadzenia drzewa obejmuje pełny zakres prac związany z przeniesieniem drzewa z jednego miejsca na drugie.

Zakres prac obejmuje:

 • wykopanie otworu w miejscu posadzenia drzewa
 • wykopanie – pobranie  drzewa
 • dokonanie w razie potrzeby korekty korony
 • transport drzewa na miejsce sadzenia
 • posadzenie drzewa
 • zakotwienie drzewa
 • wykonanie misy pod drzewem

Dla prawidłowej wyceny jednostkowej należy przekazać następujące parametry

 • wielkość drzew
 • ilość drzew
 • odległość przewozu na miejsce posadzenia
 • utrudnienia wynikające z braku znajomości terenu w miejscu obecnego wzrostu drzew i w miejscu sadzenia pod względem infrastruktury
 • utrudnienia na trasie przejazdu wynikające z zbyt małej przestrzeni na przewóz korony lub ostrych i ciasnych zakrętów
 • miejscowość wykonywania
 • dla określenia wielkości drzewa należy podać jego obwód pnia mierzony na wys. pierśnicy ( 1,3 m nad ziemią ) dla drzew liściastych.
 • drzewa iglaste należy podać nawet zbliżoną wysokość w metrach
 • w sytuacjach możliwych do wykonania należy również podać obwód pnia w przypadku drzew iglastych.
 • PIO drewsmol dla prawidłowej wyceny może zażądać podanie obwodu pnia iglastego.
 • parametry drzew potrzebne do wyceny zawiera każda decyzja wydana na przesadzenie drzew.
 • rozwiązaniem bardzo wspomagającym jest dołączenie zdjęcia przedstawiającego teren z drzewami
 • uzyskane dane pozwolą na dokładniejsza wycenę usługi. Ma to związek szczególnie z dobraniem odpowiedniej wielkości urządzenia do przesadzenia drzewa.
 • koszt usługi wzrasta w zależności od wielkości zastosowanej maszyny.
 • kalkulacja na przesadzanie krzewów wykonuje się na podstawie podanej powierzchni zajętej przez krzewy.
 • powierzchnie krzewów należy podać w m2.
 • dla każdego gatunku i odmiany krzewów należy podać faktyczną  powierzchnię zajętą przez poszczególne gatunki i odmiany.
 • w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się  wynajęcie maszyny do przesadzania drzew.
 • wynajęcie maszyny odbywa się tylko i wyłącznie z operatorem i kierowcą.
 • wynajęcie maszyny do przesadzania drzew odbywa się na okres minimum jednego dnia.
 • w przypadku wynajęcia maszyny Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za wykonane prace.
 • do wynajęcia maszyny nie jest wymagane wypełnienie druku kalkulacyjnego.
 • w razie potrzeby ( drzewa liściaste ) dokonuje się korekty korony.
 • korekta korony dokonywana jest w następujących sytuacjach.
 • zbliżenia bilansu przyciętych korzeni wykopanego drzewa do korony
 • poprawy statyki drzewa
 • dla umożliwienia transportu drzewa
 • wielkość drzewa decyduje o wielkości użytej maszyny do przesadzania
 • przesadzanie drzew odbywa się tylko z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
 • przesadzanie drzewa nie obejmuje pielęgnacji po przesadzeniu
 • pielęgnacja po przesadzeniu powinna trwać minimum 3 lata
 • PIO Drewsmol może wyrazić zgodę na udzielenie gwarancji pod warunkiem zlecenia pielęgnacji przez okres 3 lat

Uwaga!
Maszyn do przesadzania drzew nie stosujemy do wyrywania – karczowania karp ściętych drzew.

Cena za przesadzanie drzew

Na cenę przesadzenia jednej sztuki drzewa mają wpływ:

 • ilość drzew do przesadzenia
 • wielkość drzew do przesadzenia
 • odległość przewozu drzewa z miejsca obrania na nowe
 • stopień utrudnienia

Wielkość drzew ma istotne znaczenie przy wycenie usługi.  Należy mieć pełną świadomość pracy oraz odpowiedniej wielkości sprzętu do drzewa o obwodzie 30 – 35 cm, a drzewa o obwodzie 60 – 70 cm.

Posiadany sprzęt jest wykorzystywany od wielkości 600 cm średnicy do 2500 cm.

Jesteś zainteresowany?
Masz pytania?

Napisz do nas wiadomość albo zadzwoń!

Telefon

+ 48 601 533 347

Przewiń do góry